Християнския живот

Смирение (2)

Смирение (2)

Откъси от проповедта за смирението. В тази втора част св....

Смирение (1)

Смирение (1)

Откъси от проповедта за смирението. В тази първа част св....

Бог е сред нас

Бог е сред нас

Из проповета на св. Хосемария за Рождество Христово, от...